AVÍS LEGAL

La navegació per aquest lloc web, i la seva utilització sota qualsevol forma, es troba subjecta a les presents condicions que resultin aplicables en funció de l’ús que es faci del web.

L’usuari utilitzarà el web de la Fira de l’Ocupació ICAB conforme al present avís legal, la resta d’avisos i clàusules legals que es contenen en aquest web, la Llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

Si el visitant o usuari no accepta les presents condicions haurà d’abstenir-se de continuar navegant per aquest web, la qual cosa, òbviament, implica no accedir als continguts ni utilitzar els serveis, qualssevol que aquests siguin, que s’ofereixen a la mateixa.

1. IDENTIFICACIÓ

El titular d’aquest lloc web és l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb domicili a carrer Mallorca 283, CP-08037- Barcelona i CIF: Q0863003J. Contacte: soop@icab.cat

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de qualssevol serveis i continguts que l’ICAB ofereix a través d’aquest lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

En garantia del bon ús de la nostra pàgina web, tots els usuaris que accedeixin a la mateixa assumiran els següents compromisos:

1. Queda prohibit de manera expressa l’ús indiscriminat del domini d’aquesta pàgina web si prèviament no ha estat autoritzat pel titular de la mateixa. Amb la finalitat d’obtenir autorització, s’ha de fer una sol·licitud i fer el seu enviament a l’adreça de correu electrònic soop@icab.cat

2. En cap cas s’accedirà a la pàgina web mitjançant harvesting bots, robots, aranyes o scapers sense el nostre permís.

3. Tampoc es podrà efectuar captació d’informació dels usuaris utilitzant els mitjans electrònics denominats en el punt anterior. L’usuari no farà recopilació d’informació personal d’altres usuaris ni farà elaboració o crearà perfils personalitzats o estudi de les persones participants al web amb finalitats comercials.

4. L’Usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, amb les condicions generals, les condicions particulars de certs serveis i, a més dels avisos específics, reglaments d’ús i les instruccions posades en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i per l’ordre públic.

5. L’Usuari s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i els continguts del portal i a no utilitzar-lo per activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets directament vinculats amb ICAB i/o tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat industrial i intel·lectual o qualsevol de les altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

6. L’Usuari no exercirà cap activitat dirigida a la desactivació, sobrecàrrega o deteriorament del bon estat del web.

7. L’Usuari es compromet a no carregar cap virus o altres tipus de malware o codi maliciós.

Usos prohibits:

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels Drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de http://firaocupacio.icab.cat, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

En aquest sentit, els usuaris s’obliguen a no carregar, publicar, transmetre, compartir, emmagatzemar o facilitar al portal dades personals de qualsevol tercer, incloent adreces, números de telèfon, adreces de correu electrònic, números de la Seguretat Social o números de targetes de crèdit sense la deguda autorització d’aquest últim.

Els usuaris queden en coneixement que cada un dels productes i serveis que es puguin oferir o proporcionar en aquest web, es regiran per les seves pròpies clàusules de contractació.

L’Usuari no podrà obstaculitzar voluntàriament l’accés d’altres usuaris a la pàgina web mitjançant el consum massiu dels recursos telemàtics del portal, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes.

L’Usuari no podrà introduir voluntàriament, programes, virus, macros applets, controls, ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pogués causar o ser susceptible de causar qualsevol alteració, reducció de la funcionalitat i/o velocitat, destrucció dels sistemes informàtics, del portal, les telecomunicacions, el programari i el maquinari de l’ICAB i/o de tercers.

De la mateixa manera, l’usuari té prohibit accedir als sistemes d’una manera automàtica sense autorització de l’ICAB.

En el supòsit de posar enllaços a altres pàgines com ara YouTube, Facebook, LinkedIn i/o Twitter, entre d’altres, l’usuari s’encarregarà de complir amb les normes establertes tant en les altres pàgines webs dels que proveeix com dins el portal http://firaocupacio.icab.cat

L’ICAB es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions sense previ avís. Recomanem revisi la versió i data d’aquests termes i condicions.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El domini http://firaocupacio.icab.cat i els continguts inclosos en aquest lloc web (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, arxius de software, eslògans, dissenys, programes d’ordinador i els seus elements -codis font, interfícies, aplicacions … -, estructura, disseny i qualssevol altres), estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de l’ICAB o de tercers que han autoritzat el seu ús a l’ICAB.

Tot contingut que de forma específica es trobi en aquesta web sota llicència Creative Commons, o qualsevol altra similar, podrà ser tractat d’acord amb el que s’especifiqui en aquesta llicència. En cas contrari, queda expressament prohibit qualsevol tipus d’explotació (reproducció, còpia, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació) d’aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització de l’ICAB.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Queda restringit l’ús de logos i imatges propis de www.icab.cat així com del domini http://firaocupacio.icab.cat i de tots els continguts que es trobin en aquesta pàgina web. Totes les imatges i formats audiovisuals són de titularitat l’ICAB, a excepció d’aquelles imatges que facin referència a productes i/o serveis de tercers, sent aquests últims els que pertanyen els drets de totes les imatges sobre diferents productes i serveis.

Per al cas de voler utilitzar qualsevol dels continguts no llicenciats sota criteris Creative Commons, s’ha de procedir a la sol·licitud d’autorització expressa a l’adreça de correu electrònic soop@icab.cat.

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut d’aquesta pàgina web, únicament i exclusiva si es compleixen els següents requisits:

• Que sigui compatible amb la finalitat del web
• Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix de manera expressa la seva utilització amb finalitats comercials per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
• Que cap dels continguts relacionats amb el web sigui modificat de cap manera.
• Que cap gràfic, icona o imatge disponible al web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.
• Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat, prèvia i expressament.

4.- RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS

Responsabilitat per continguts propis:

La informació i opinions contingudes en qualsevol lloc d’aquest web, inclosos els articles del bloc i els seus comentaris, i qualsevol que sigui el seu autor, no poden considerar-se com assessorament jurídic o recomanacions.

L’ICAB no disposa de la informació necessària i adequada perquè qualsevol de les opinions, articles, notícies o comentaris continguts en aquest web o al bloc estiguin en condicions de servir com assessorament ni per a casos reals ni hipotètics.

No ens fem responsables de qualsevol ús que es doni als continguts d’aquest web que contravingui l’advertència anterior i aconsellem a l’usuari sempre consultar prèviament a un expert de la seva confiança.

Responsabilitat per continguts de tercers:

Els articles del bloc no reflecteixen necessàriament el sentir o l’opinió de l’ICAB. Les opinions i interpretacions contingudes en els articles són pròpies dels autors col·laboradors del bloc, de manera que ICAB no garanteix la seva utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

L’ICAB no està necessàriament d’acord amb els comentaris que terceres persones publiquin al bloc, de manera que no es responsabilitza dels mateixos, reservant-se el dret d’eliminar aquells comentaris resultin ofensius o denigrants, o aquells dels quals es tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud per vulnerar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.
Mitjançant una aplicació web que dóna suport al bloc de la pàgina web, s’ofereix als usuaris la possibilitat de participar al web aportant opinions i missatges.

S’informa a l’usuari que tots els comentaris seran sotmesos a l’auto-regulació per l’Administrador del propi web, tenint la facultat de censurar les aportacions que contravinguin els termes i condicions d’ús i Privadesa.

A aquest efecte, el moderador o administrador es reservarà així mateix la potestat i el dret a fer revisió, modificar, esborrar i/o eliminar les aportacions d’altres usuaris que puguin estar vulnerant els Termes i Condicions d’Ús, Privadesa i, si és el cas, procedir a la denegació de l’accés i / o ús present o futur de la pàgina web o de qualssevol dels continguts, productes i/o serveis.

De la mateixa manera, la inclusió en aquest web d’hipervincles no implica necessàriament l’acceptació del que en ells es contingui, ni cap vinculació amb el seu/s autor/s. L’ICAB declina, amb caràcter general, qualsevol tipus de responsabilitat en relació amb el contingut d’aquests enllaços i es reserva el dret a eliminar, bloquejar o inutilitzar, qualsevol enllaç que redirigeixi al contingut del que tinguem coneixement efectiu de la seva il·licitud.

Si algun usuari considera que qualsevol contingut o enllaç que es trobi en aquest web és il·lícit, pot dirigir-se a l’adreça postal o a l’adreça de correu electrònic indicats en l’apartat 1 de les presents condicions, identificant-se amb nom i cognoms, aportant una adreça vàlida per poder respondre a la seva comunicació i identificant amb precisió l’enllaç o comentari, o la part dels mateixos, que considera il·lícit i les causes per les quals així ho considera.

S’informa a l’usuari, que, en el cas que ens dirigeixi notificació als efectes recollits en el paràgraf anterior, les seves dades personals per ell facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’ICAB, i tractades amb la finalitat de donar resposta a la seva requeriment. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la mateixa manera que queda establerta en l’apartat de política de protecció de dades.

5. RESPONSABILITAT PER FUNCIONAMENT

Exempció de responsabilitat pels continguts o el funcionament de la pàgina web:

L’ICAB no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat.

L’ICAB desenvoluparà els seus millors esforços amb la finalitat de corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no sorgeixin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i, tan aviat com es tingui coneixement de les desconnexions o de la falta d’actualització dels continguts.
Exempció de responsabilitat per l’ús del web.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que es pugui fer d’ell i de la informació que en ell es conté, és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi.

L’ICAB no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest tipus d’accés i d’ús.

L’ICAB no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o en els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

• Presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web http://firaocupacio.icab.cat.

• El mal funcionament del navegador o perdre l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei i d’acord amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives pels interessos de tercers.

6. RESERVES DE DOMINI I MODIFICACIONS

L’ICAB es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració d’aquesta i de les condicions d’accés a aquesta.

7.- JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ:

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d’aquest web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya).